СПИСОК НА СЕЛЕКТИРАНИ И РЕЗЕРВНИ КАНДИДАТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА БИЗНИС – САМОВРАБОТУВАЊЕ 2016 (ЦИКЛУС 2 – ФАЗА 1)

[pdfjs-viewer http://rabotaimoznosti.mk/wp-content/uploads/2016/09/Селекција_180БП_Циклус2_Фаза1_01092016.pdf viewer_width=850px viewer_height=1000px fullscreen=false download=true print=true openfile=false]