Покана за учество на инфо – работилници

По повод објавувањето на новиот оглас на програмата „Општинско – корисна работа“, се покануваат сите заинтересирани општини да изразат интерес за учество на инфо – работилниците. Целта на работилниците е запознавање на нови иновативни модели за креирање на проекти од социјалната сфера, но и споделување на минати искуства и резултати од програмата. Сите заинтересирани општини дополнително ќе бидат известени за точниот термин за одржување на настаните.

Исто така, сите Општини ќе имаат можност да се запознаат и со начините и бенефите од веб иновативната алатка за соодветно дефинирање на приоритетните услуги од социјалната сфера за граѓаните: http://moja-opstina.mk/ .

pokana 

Comments are closed