DEADLINE IS EXTENDED FOR SELF-EMPLOYMENT PROGRAMME

Рокот за аплицирање во програмата Самовработување е продолжен и трае до 5.02.2016 година. Сите оние кои имаат желба и визија да основаат свој бизнис, а се активни баратели на работа, регистирани во базата на Агенцијата имаат право на аплицирање. Програмата подразбира добивање на неповратен грант од 185.000 денари за набавка на репро материјали и/или опрема, како и бесплатна советодавна и консултантска поддршка за селектираните кандидати за полесно реализирање на бизнис идејата.

Comments are closed