САМОВРАБОТУВАЊЕ 2017 (ЦИКЛУС 1) – СПИСОК НА СЕЛЕКТИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ОБУКА „ПРЕТПРИЕМНИШТВО И БИЗНИС ПЛАНИРАЊЕ“

Comments are closed